Isso é Karatê 2 / This is Karate 2Acesse o site de nossa Academia de Karate em São Paulo capital / Zona Leste:

www.academiadekarate.com

Faça uma Visita
Endereço:
Bairro: São Miguel Paulista / Itaim Paulista – Vila Curuça
Local: Praça Lauda Lopes n°1 – Altura da Av Marechal Tito °2300

Ponto de Referência:
Ao lado da loja JÔLI da Av Marechal Tito
Á 2 minutos da Estação de Trêm (CPTM) Jardim Helena / Vila Mara.

Estilos de Karate / Style of Karate…

Chito-ryu, Goju-ryu, Goju-ryu Hakkoku shobukan, Goju-Ryu Seigokan ou Seigokai, Goju-Ryu, Goju-Kai, Isshin-ryu, Kenyu Ryu, Kobayashi-ryu, Kyokushin, Kyokushinkaikan, Matsubayashi-ryu, Matsumura Seito, Matsumura Motubu, Rengo-kai – fundador: mestre Luis Kuribara, Seido, Seiwakai – fundador: o brasileiro Kancho Ademir da Costa, Shorin-ryu – fundador: mestre Choshin Chibana, Shorinji, Shindo jinen-ryu, Shitoryu – Fundador: Mestre Kenwa Mabuni, Shobayashi, Shorei-ryu, Shobukan – fundador: mestre Massanobu, Shinjo, Shotokan Tradicional – fundador: mestre Gichin Funakoshi, Shotokai – Mestre Gichin Funakoshi – Mestre Shigueru Egami, Shudokan, Shukokai, Uechi-ryu, Wado-ryu, Wan-Lee (estilo brasileiro), Kata shubu do ryu (estilo brasileiro), Jun wa-kan, KenkaRyu, Shidokan, Toshinkai, Heik okai, Randori kai, Shinkyokushin, Deai osae, Kenshi kai, Bayakuren kaikan. JKA, ITKF, WKF, IKO, WKA, FPK, FPKT.

Outras Artes Marciais / Other Martial Arts

Aikido, Bojutsu, Bujutsu, Caratê, Iaido, Iaijutsu, Jiu-Jitsu brasileiro / brasiliense, Judô, Kendo, Kempo, Kenjutsu, Kyudo, Naginata, Ninjutsu, Sojutsu, Sum, Kung fu, Baguazhang, Hsing-I Chuan, Tai Chi Chuan, I-Chuan, Wing Chun, Wushu, Shaolin Quan, Bajiquan, Suai Jiao, Chin-Na, Sanshou, Muay Thai, Krabi Krabong, Hapkido, Haidong Gumdo, Taekwondo, Tangsudo, Viet vo dão, Qwan Ki Do, Eskrima, ArtDo, Boxe, Capoeira, Esgrima, Kick Boxing, Full Contact, Jeet Kune Do, Jogo do pau, Kombato, Krav Maga, Luta greco-romana, Luta livre, Morganti Ju Jitsu, Sambo, Savate, Shobu-ryu, Wrestling, Vale-tudo, grappling, Pankration, Samurai, Shihan, Katana, Wakizashi, Dan, Hakama, Dojo, Chi Kung, Ninja, Budo, Bushido, Kata, Bunkai, Sensei, KO, highlight,
Funny, Fail, Best,

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *